E İlaç Rehberi | İlaç Prospektüsü | İlaç Fiyatı

ABELCET 100 MG

İlaç Detayları
Firma: GEN İLAÇ
Etkin Madde:Amphotericin
Farmasötik Şekli:
Gebelik Kategorisi:
Fiyat Açıklaması:100 mg: 1x20 ml'lik 182.79 TL
Barkod: 8699650691540

Endikasyonlar

Antifungal ajandır. Duyarlı Candida türleri, Cryptococcus neoformans, Aspergillus türleri, Mucor türleri, Sporothrix schenkii, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis ve Histoplasma capsulatum'un neden ol­ duğu, konvansiyonel amfoterisin B tedavisine intoleransı olan veya dirençli hastalarda invazif fungal enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu

Erişkin ve çocuklarda günlük doz tek infüzyon şeklinde 5 mg/kg'dır.

Saklama Koşulları

Preparat 2-8°C'de saklanmalıdır.

Dozaj Şekilleri:

Not:

Enfüzyon için sadece ?ekerli çözeltilerden yararlan?lmal?d?r. SF solüs­ yonlar?, di?er ilaçlar ve elektrolitlerle kar??t?r?lmamal?d?r.

Oluşabilecek alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Şiddetli so­lunum güçlüğü görülürse, uygulama durdurulmalıdır. Tedavi süresince, se­rum kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri, serum elektrolitleri ve kansayımı periyodik aralıklarla kontrol edilmelidir. Kortikosteroid ve kortikotropin (ACTH) ile birlikte kullanıldığında, kalp fonksiyon bozukluğuna eğilimi arttırarak hipokalemiyi güçlendirebilir. Antineoplastiklerle birlikte kullanımı, renal toksisite, bronkospazm ve hipotansiyonu arttırabilir. Siklosporin A ile artan nefrotoksisite görülebilir. Dijital glikozitleriyle hipokalemi ve dijital toksisitesi görülebilir. Flusitozinle birlikte kullanıldığında, flusitozinin toksisitesi artabilir. Ketokonazol, mikonazol, klotrimazol ve flukonazol gibi imidazollerle antago­ nizma rapor edilmiştir. Lökosit transfüzyonu ile birlikte uygulanmamalıdır. Renal toksisite özelliği taşıyan diğer preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde ve süt veren annel.erde kullanılmama­ lıdır. Titreme, ateş, serum kreatininde artış, bulantı, hipotansiyon, hipertansiyon, solunum yetmezliği, kusma, sepsis, baş ağrısı, hipokalemi, enfeksiyon, renal yetmezlik, anemi, trombositopeni, kızarıklık ve göğüs ağrısı gibi yan etkiler görülebilir.


Uyarı:
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri, ürün bilgisi vermek amaçlıdır. Doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız! Oluşabilecek sağlık sorunlarından e-ilacrehberi.com kesinlikle sorumlu tutulamaz.

© e-ilacrehberi.com