E İlaç Rehberi | İlaç Prospektüsü | İlaç Fiyatı

ABILIFY

İlaç Detayları
Firma: Bristol-Myers
Etkin Madde:Aripiprazole
Farmasötik Şekli: Tablet
Gebelik Kategorisi: C
Fiyat Açıklaması:10 mg: 28 tabletlik ambalajlarda. 115.21 TL / 15 mg: 28 tabletlik ambalajlarda. 123.53 TL / 30 mg: 28 tabletlik ambalajlarda. 225.21 TL
Barkod: 8699726014150

Endikasyonlar

Akut şizofreni epizodlarının tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığı ile bipolar bir bozukluğa eşlik eden akut mani epizodlarının tedavisinde endikedir.ABILIFY yetişkinlerde Bipolar I Bozuklukla ilişkili akut manik epizodların tedavisinde ve son epizodu manik ya da karma olan bipolar I hastalarında stabilitenin sağlanması ve reküransın önlenmesinde endikedir. ABILIFY majör depresif epizodların tedavisinde, en az 1 antidepresan tedavisine yetersiz yanıt alınan hastalarda ilave tedavi olarak endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu

Önerilen başlangıç dozu günde 1x1O veya 1x15 mg'dır. İdame dozu günde 1x15 mg'dır.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Dozaj Şekilleri:

Yapılan klinik çalışmalarda belirlenmiş olan kazara veya kasti 1080 mg’a kadar akut doz aşımında ölümcül bir durumla karşılaşılmamıştır. Aripiprazol doz aşımına bağlı olarak bildirilmiş belirti ve bulgular arasında bulantı, kusma, halsizlik, diyare ve uyku hali bulunmaktadır.

Not:

18 yaşın altındaki hastalarda güvenilirliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebi­ lir. Bu dönem boyunca hastalar yakından izlenmelidir. Tedavi sırasında tardif diskinezi belirti ve bulguları görülürse dozun azaltılması veya ilacın kesilmesi düşünülmelidir.Anne sütü­ ne geçip geçmediği bilinmemektedir. Süt veren anneler tedavi döneminde emzirmemelidir.edavi        sırasında    alkol    kullanılmamalıdır.Baş ağrısı, taşikardi, hipotansiyon, bulantı, hazımsızlık, kusma, kabızlık, sersemlik, tremor, bulanık görme ve göğüs ağrısı gibi yan etkiler görülebilir.

Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yakından gözlenmelidir.
 
İntihar
Psikotik hastalıklarda ve duygudurum bozukluklarında intihar girişimi olasılığı doğaldır, ve yüksek riskli hastalar ilaç tedavisinin yanı sıra yakından gözlenmelidir. ABILIFY, aşırı doz riskini azaltmak amacıyla, hastanın iyi tedavi almasını sağlayacak en düşük dozlarda reçete edilmelidir.
 
Tardif Diskinezi 
Antipsikotik tedavi süresi uzayınca tardif diskinezi riski arttığı için, eğer ABILIFY alan hastalarda tardif diskinezi belirti ve bulguları görülürse dozun azaltılması ya da ilacın kesilmesi düşünülmelidir. Bu bulgular geçici olarak kötüleşebilir veya tedavi kesildikten sonra dahi ortaya çıkabilir.


Uyarı:
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri, ürün bilgisi vermek amaçlıdır. Doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız! Oluşabilecek sağlık sorunlarından e-ilacrehberi.com kesinlikle sorumlu tutulamaz.

© e-ilacrehberi.com