Endikasyonlar:

Antifungal ajandır. Duyarlı Candida türleri, Cryptococcus neoformans, Aspergillus türleri, Mucor türleri, Sporothrix schenkii, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis ve Histoplasma capsulatum'un neden ol­ duğu, konvansiyonel amfoterisin B tedavisine intoleransı olan veya dirençli hastalarda invazif fungal enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

1Kullanım Şekli ve Dozu

  • Erişkin ve çocuklarda günlük doz tek infüzyon şeklinde 5 mg/kg'dır.

2Saklama Koşulları

  • Preparat 2-8°C'de saklanmalıdır.

3Dozaj Şekilleri:

3Not:

  • Enfüzyon için sadece şekerli çözeltiler den yararlanılmalıdır. SF solüsyonları, diğer ilaçlar ve elektrolitlerle karıştırılmamalıd?r.

5ABELCET 100 MG Fiyatı

Gebelik Kategorisi : B Abelcet, gebelik esnasında, sadece ilacın anne için önemi göz önünde bulundurulduktan sonra kullanılmalıdır.


Oluşabilecek alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Şiddetli so­lunum güçlüğü görülürse, uygulama durdurulmalıdır. Tedavi süresince, se­rum kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri, serum elektrolitleri ve kansayımı periyodik aralıklarla kontrol edilmelidir. Kortikosteroid ve kortikotropin (ACTH) ile birlikte kullanıldığında, kalp fonksiyon bozukluğuna eğilimi arttırarak hipokalemiyi güçlendirebilir. Antineoplastiklerle birlikte kullanımı, renal toksisite, bronkospazm ve hipotansiyonu arttırabilir. Siklosporin A ile artan nefrotoksisite görülebilir. Dijital glikozitleriyle hipokalemi ve dijital toksisitesi görülebilir. Flusitozinle birlikte kullanıldığında, flusitozinin toksisitesi artabilir. Ketokonazol, mikonazol, klotrimazol ve flukonazol gibi imidazollerle antago­ nizma rapor edilmiştir. Lökosit transfüzyonu ile birlikte uygulanmamalıdır. Renal toksisite özelliği taşıyan diğer preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde ve süt veren annel.erde kullanılmama­ lıdır. Titreme, ateş, serum kreatininde artış, bulantı, hipotansiyon, hipertansiyon, solunum yetmezliği, kusma, sepsis, baş ağrısı, hipokalemi, enfeksiyon, renal yetmezlik, anemi, trombositopeni, kızarıklık ve göğüs ağrısı gibi yan etkiler görülebilir.


4.7
Toplam Aldığı Beğeni
İlacı Beğen

Admin – April 03, 2016:

Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis