Endikasyonlar:

a.1, B1 ve B2 adrenerjik reseptör blokörüdür. Hipertansiyon, koroner kalp hastalığı ve kronik kalp yetmezliğ i tedavisinde endikedir. Esansiyel hi­ pertansiyon tedavisinde tek başına veya kalsiyum kanal blokörleri ve diüretiklerle (özellikle tiyazid diüretikler) birlikte kullanılabilir. Sessiz miyokardiskemisi ve unstabl (kararsız) anjinası olan koroner kalp hastalarında kullanı­ lır. İskemik veya iskemik kökenli olmayan stabil kronik kalp yetmezl iği tedavisinde ACE inhibitörleri, diüretikler ve opsiyonel olarak dijital lerle (standart te­davi) birlikte morbidite ve mortaliteyi azaltırken hastalığın ilerlemesini de geciktirir. Kronik kalp yetmezl iğinde, standart tedaviye ek olarak kullanılabileceği gibi dijital , hidralazin ve nitrat tedavisi görmeyen hastalarda da kullanılabilir.

1Kullanım Şekli ve Dozu

  • Tedavi aniden kesilmemelidir, ancak haftalar içinde gittikçe azaltılarak kesilmelidir. Bu durum özellikle aynı zamanda koroner arter hastalığı olanlar için önemlidir. Hipertansiyon: Başlangıçta ilk 2 gün için önerilen doz günde 1x12.5 mg'dır. Daha sonra günde 1x25 mg uygulanır. Gerekirse en az 2 haftalık periyotlarla arttırılarak günde 1 kez veya ikiye bölünerek aksimm. O mg'a kadar yükseltilebilir. Koroner kalp hastalıgı: Başlangıçta ılk 2 gun ıçın önerilen doz günde 1x12.5 mg'dır. Daha sonra günde 1x25 mg uygulanır. Gerekirse en az 2 haftalık periyotlarla arttırılarak günde maksimum 2x50 mg'a kadar yükseltilebilir. Kronik kalp yetmezliği: Uygulanacak ?oz bireyseldir. Dijital , diüretik ve ACE inhibitörü kullanan hastalarda tedavıye başlmadan önce bu ilaçların dozları stabilize edilmelidir. Başlangıçta 2 hafta sureyle günde 2x3.125 mg kullanılır. Bu doz tolere edildiğinde, en az 2 haftalık periyodlarla olmak üzere önce günde 2x6.25 mg'a, sonra günde 2x12.5 mg'a ve sonra da günde 2x25 mg'a yükseltilebilir. Uygulanacak doz, hastanın tolere edebileceği en yüksek düzeye kadar artırılmalıdır. Maksimum günlük doz 85 kg'ın altındaki hastalarda günde 2x25 mg ve 85 kg'ın üzerinde olan­ larda günde 2x50 mg'dır

2Saklama Koşulları

3Dozaj Şekilleri:

3Not:

5CALBİCOR Fiyatı


Stabil olmayan/dekompanse kalp yetmezliği, belirgin karaciğer disfonksiyonu, 2. ve 3. derece AV blok, ağır bradikardi, hasta sinüs n.r mu (sinoatriyal blok dahil), kardiyojenik şok, bronkospazm ve astım oykusu olanlarda kontrendikedir. Konjestif kalp yetmezliği olanlarda, doz artırımı sırasında kalp yetmezl iğinde kötüleşme veya sıvı retansiyonu görülebilir. Bu durumda doz artırılmadan diüretik dozu artırılmalıdır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı bulunan ve oral yada inhalasyon yolu ile ilaç alamayan hastalarda ancak ilacın potansiyel yararı , potansiyel riskinden fazla ise kullanılma­ lıdır. Gebelik kategorisi birinci trimesterde C ve ikinci/üçüncü trimesterde D'dir. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. Emzirme sıra­ sında önerilmez. Kronik kalp yetmezl iği olan diabetli hastalarda kan glukozunun kontrolünü güçleştirebilir. Digoksin ile birlikte kullanıldığında digoksinin konsantrasyonu nu arttırır. Rifmpiin, karvdilol'ün . lazmak santrasyonunu azaltır. lnsülin ve oraı·hıpoglısemıklerın etkısını arttırabılır. Rezerpin ve MAO inhibitörleri gibi katekolamin deplesyonuna neden olan ilaçlar birlikte kullanıldığında hipotansiyon ve bradikardi gelişebilir. Siklosporinle etkileşebilir. Verapamil, diltiazem ve diğer antiaritmikler, karvedilolle kombine edildiğinde AV iletim bozukluğu riski artar. Klonidin ile birlikte kullanıldığında kan basıncını ve kalp atım hızını düşürücü etkilerini potansiyelize edebilir. Baş dönmesi, baş ağrısı, bradikdi, hipoansi o , ödem, bulantı, görme bozukluğu ve göz yaşında azalma gıbı yan etkıler gorulebilir.


4.7
Toplam Aldığı Beğeni
İlacı Beğen

Admin – April 03, 2016:

Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis