Endikasyonlar:

Anti neoplastik ajandır. Küçük hücreli akciğer kanseri, lenfomalar, akut lösemi, testis tümörleri, mesane kanseri ve karyonik hastalıkları n tedavisi nde endikedir.

1Kullanım Şekli ve Dozu

  • Testis kanserinin tedavisinde önerilen doz, birlikte kullanıldığı diğer kemoterapödiklere göre, 5 gün süreyle günde 50-100 mg/m2 veya tedavinin birinci, üçüncü ve beşinci gününde 100 mg/m2/gün'dür. Akciğer kanseri tedavisinde önerilen doz, birlikte kullanıldığı kemoterapödi klere göre, 4 gün süreyle 35 mg/m2/gün ile 5 gün süreyle 50 mg/m2/gün arasında değişir. Kürler arasında 3-4 haftalık aralar verilmelidir. SF veya 0/o5 dekstroz çözeltisinde yavaş İV infüzyon şeklinde uygulanır. Hipotansiyon riskini önlemek için infüzyon süresi 30-60 dakika olmalıdır. İnfüzyon solüsyonuna başka ilaç katılmamalıdır. Kapsül: Bir tedavi kürü için normal erişkin dozu arka arkaya 5 gün süreyle günde 175-200 mg/m2'dir. Ardından 3 haftalık ara veri­ lir. Uygulama gerekti kçe tekrarlanır.

2Saklama Koşulları

3Dozaj Şekilleri:

3Not:

5LASTET Fiyatı


Periferik nöropati ve miyelosupresyonlu hastalarda kullanılmamalıdır. Radyoterapi veya kemoterapi uygulanan hastalarda , kardiyak aritmi, geçirilmiş miyokard infarktüsü, renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu,  epilepsi, beyin hasarı ve oral mukoza hasarı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Tedavi öncesi ve her doz uygulamasından önce tam kan sayımı yapılmalıdır. Uygu­ lama sırasında damar dışına sızmamasına dikkat edilmelidir. Oluşabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Tedavi öncesi bakteriyel ve viral enfeksiyonlar kontrol altına alınmal ıdır. Renal yetmezliği olanlarda uygulanacak doz kreatinin klirensine göre ayar lanmalıdır. Yaşlı larda doz ayarlaması gerekebilir. Gebelik kategorisi D'dir. Gebelerde kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedi r. Tedavi süresince emzirilmemelidir. Karmustin ile birlikte kullanıldığında ağır hepatik toksisiteye neden olabilir. Cisplatin, etoposidin vücut klirensinde azalmaya neden olabilir. Azasitidin ile birlikte kullanıldığında, uzun süreli ağır pansitopeni, bulantı ve kusmaya neden olabilir. Canlı ve attenüe viral aşılarla birlikte kullanılmamalıdır. Kan diskrazisine yol açan ilaçlar ve kemik iliğini baskılayan ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkileşebilir. Nötropeni,  trombositopeni, lökopeni , bulantı, kusma, iştahsızlık, diyare, alerjik reaksiyonlar, alopesi, periferik nörotoksisite, optik nevrit ve disfaji gibi yan etkiler görülebilir.


4.7
Toplam Aldığı Beğeni
İlacı Beğen

Admin – April 03, 2016:

Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis