Endikasyonlar:

Antibakteriyel etkilidir. Duyarlı Gram pozitif ve negatif mikroorganizmaların neden olduğu alt solunum yolu enfeksiyonları, pnömoni, kronik bronşitin ekzaserbasyonl arı, karın içi enfeksiyonları , peritonit, kolesistit, kolanjit, üriner sistem enfeksiyonları, deri ve deri dokusu enfeksiyonları , bakteriyemi ve septisemi ile nötropenik ya da immunokompromize hastalardaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

1Kullanım Şekli ve Dozu

  • Şiddetli enfeksiyonlarda önerilen doz 14 gün süreyle İV yoldan günde bir kez 15 m /kg'dır. Yükleme dozu gerekmez. Daha az şiddetli enfeksiyonlar için iV veya M yoldan 14 güne kadar günde bir kez 8 mg/kg'dır. Max. günlük doz 1.5 g'dır. Pseudomonas enfeksiyonlarında başka bir antibiyotikle birlikte kullanılması gerekebili . Gününde doğmuş 16 günlük veya daha küçük bebeklerde önerilen doz iV enfüzyonla 30 dakikada veya İM yolla günde bir kez 7.5 mg/kg'dır. 16 günden büyük bebekler ve çocuklarda günde bir kez 15 mg/kg veya 2x75 mg/kg'dır. Renal fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda doz ayarı gerekmez. Renal fonksiyon yetmezliği olanlarda doz ayarlanmalıdır.

2Saklama Koşulları

3Dozaj Şekilleri:

3Not:

5SEPACINE Fiyatı


Myastenia graviste kontrendikedir.    Oluşabilecek ototoksisite ve nefrotoksisite bakımından hastalar tedavi dönemlerinde kontrol altında tutulmalıdır. Nefrotoksisite ve ototoksisite riski renal yetmezliği olan hastalarda, yüksek dozlar ile veya uzun süre tedavi gören hastalar ile yaşlı hastalarda daha fazladır. Parkinson veya infantil botulizm gibi nöromüsküler rahatsızlığı olanlarda adale zayıflığını arttırabilir.Gebelerde kullanılmamalıdır. lsepamisin az miktarda anne sütüne geçer.Asiklovir, amikasin, amfoterisin B, basitrasin, sefaloridin, sisplatin, kolistin, gentamisin, kanamisin, neomisin, netilmisin,paramomisin,polimiksin B,    sisomisin,streptomisin,tobramisin vankomisin ve vikomisin gibi diğer potansiyel nörotoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla sistemik veya topikal olarak birlikte ve/veya ard arda kullanılmasından kaçınılmalıdır. İsepacine solüsyon içeren ampulün etakrinik asit veya furosemid gibi diüretikler ile birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır. Çünkü bu ilaçlarda ototoksisiteye neden olabilirler. Bunun yanında İV olarak kullanıldıklarında diüretikler antibiyotiğin serum ve dokudaki konsantrasyonunu değiştirmek suretiyle aminoglikozid toksisitesini artırabilirler. Flebit, anormal böbrek fonksiyonu, poliüri, eritematöz döküntü, ürtiker, G.İ kanama, mide ağrısı, ateş, terleme, baş ağrısı, lökopeni, agranülositoz, bilirubinemi ve anaflaktik şok gibi yan etkiler görülebilir


4.7
Toplam Aldığı Beğeni
İlacı Beğen

Admin – April 03, 2016:

Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis