Endikasyonlar:

Antipsikotiktir. Şizofreni tedavisinde endikedir. Başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastaların idame tedavisinde klinik düzelmenin sağlanmasında etkilidir. Bipolar bozuklukta, orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde ve bipolar bozuklukta reküransların önlenmesinde endikedir. Preparatın parenteral formu, şizofreni veya manik epizod hastalarında ajitasyon ve davranış bozukluklarının hızlı kontrolünde, oral tedavi uygun olmadığı durumlarda endikedir. Klinik olarak uygunluk sağladığında parenteral tedavi derhal sonlandırılıp, oral tedaviye geçilmelidir

1Kullanım Şekli ve Dozu

  • Ağızda çözünebilir tablet: Şizofrenide önerilen 1 başlangıç dozu günde 1x1O mg'dır. Manik dönemde başlangıç dozu, monoterapide günde 1x15 mg ve kombinasyon tedavisinde 1x1O mg'dır.Bipolar bozuklukta reküransın önlenmesinde önerilen başlangıç dozu günde 1x1O mg'dır. Şizofreni ve manik dönemlerin tedavisinde günlük doz kişisel duruma göre günde 5-20 mg arasında ayarlanır. Tabletler aç veya tok karına kullanılabilir. Renal ve hepatik yetmezliği olanlarda başlangıç dozu olarak 5 mg uygulanmalıdır. 18 yaşın altındakilerde araştırılmamıştır. Velotab ağızda çözünebilir tabletler ağızda yerleştirildikten sonra tükürük içerinde kısa sürede çözünür ve kolay yutulurlar. Velotab tabletlerle film tabletler biyolojik olarak eşdeğerdir. Flakon: Sadece İM yolla uygulanmalıdır. Önerilen maksimum başlangıç dozu, tek İM enjeksiyon şeklinde uygulanan 1O mg'dır. Hastanın klinik durumuna göre 5 mg veya 7.5 mg uygulanabilir. Kişinin klinik durumu baz alınarak ilk enjeksiyondan 2 saat sonra 5-10 mg'lık ikinci bir enjeksiyon uygulanabilir. 24 saat içinde en fazla 3 enjeksiyon uygulanabilir. Maksimum günlük doz, oral yoldan alınan doz dahil olmak üzere 20 mg'dır. Yaşlılarda önerilen başlangıç dozu 2.5-5 mg'dır.

2Saklama Koşulları

3Dozaj Şekilleri:

3Not:

5ZYPREXA Fiyatı


Dar açılı glokomda kontrendikedir. Prostat 

hipertrofisi, paralitik ileus vb 

durumlarda dikkatle kullanılmalıdır. 

Demansa bağlı psikoz ve/veya davran ış 

bozukluklarının tedavisinde kullanılması 

onaylanmamıştır. Bu hasta grubunda 

kullanıldığında serebrovasküler olaylarda 

ve mortalitede artış görülebileceğinden 

kullanılması önerilmez. Tedavi sırasında 

ALT ve AST yükselmeleri yakından 

izlenmelidir ve doz azaltılması 

düşünülmelidir. Kemik iliği depresyonu, 

hipereozinofili ve miyeloproliferatif 

hastalığı olanlarda dikkatle 

kullanılmalıdır. Ge?elik kategorisi C'dir. 

Gebelerde ve süt veren annelerde 

kullanılmamalıdır. Oluşabilecek uyuşukluk 

nedeni ile araç kullanan hastalar 

uyarılmalıdır. Alkol, SSS'ne etkili 

ilaçlar, levodopa, dopami n, karbon ve 

karbamazepinle birlikte 

kullaiıılmamalıdır. Somnolans, vücut 

ağırlığında artış, göz kararması, iştah 

artması, periferik ödem, ortostatik 

hipotansiyon ve ağız kuruluğu gibi yan 

etkiler görülebilir.


4.7
Toplam Aldığı Beğeni
İlacı Beğen

Admin – April 03, 2016:

Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis