Endikasyonlar:

Antibakteriyeldir. Vankomisine dirençli Enterococcus faeci um enfeksiyonları (bakteriyeminin eşlik ettiği vakalar dahil); Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı ve dirençli) veya Streptococcus pneumoniae'nın (çoklu ilaç dirençli soşlar-MDRSP-dahil) neden olduğu nozokomiyal pnömoni; Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı ve dirençli), Streptococcus pyogenes ve Streptococcus agalactiae'nı n neden olduğu deri ve deri yapılarına ait komplike enfeksiyonlar (diyabetli ayak enfeksiyonları dahil, osteomiyeliti n eşlik etmediği); Staphylococcus aureus (sadece metisiline duyarlı) veya Streptococcus pyogenes'in neden olduğu deri ve deri yapıları na ait komplike olmayan enfeksiyonlar ile bakteriyeminin eşlik ettiği vakalar da dahil olmak üzere Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı) veya Staphylococcus aureus' un (sadece metisiline duyarlı) neden olduğu toplumdan edinilmiş pnömoni tedavisinde endikedir.

1Kullanım Şekli ve Dozu

  • Nazokamiyal pnömoni, toplumdaııedinilmiş pnömoni ile komplikasyonlu deri ve deri yapılarına ait enfeksiyonlarda 10-14 gün süreyle 12 yaşın üstün­ deki adolesan ve erişkinlerde günde 2x600 mg (oral/İV) ve 0-1 1 yaş arası çocuklarda 8 saatte bir 1O mg/kg (oral/İV) kullanılır. Vankomisine dirençli Enterococcus faeci um enfeksiyonlarında 14-28 gün süreyle 12 yaşın üstündeki adolesan ve erişkinlerde günde 2x600 mg (oral/İV ) ve 0-11 yaş arası çocuklarda 8 saatte bir 1O mg/kg (oral/İV) kullanılır. Komplikasyonsuz deri ve deri yapılarına ait enfeksiyonlarda 10-14 gün süreyle erişkinlerde günde 2x400 mg (oral), adolesanlarda günde 2x600 mg (oral), 5-11 yaş arası çocuklarda 12 saatte bir 1O mg/kg (oral) ve 5 yaşından küçük çocuklarda 8 saatte bir 1O mg/kg (oral) kullanılır. İV uygulamadan oral uygulamaya geçildi­ ğinde doz ayarlaması gerekli değildir. Oral preparat aç veya tok karına kullanılabilir.

2Saklama Koşulları

3Dozaj Şekilleri:

3Not:

5ZYVOXID Fiyatı


Linezolid alan hastalarda miyelosüpresyon (anemi, lökopeni, pansitopeni ve trombositopeni dahil) rapor edildiğinden özellikle 2 haftadan daha uzun süre tedavi gören hastalarda, daha önceden miyelosüpresyonu olanlarda, miyelosüpresyon ilaç alanlarda ve kronik enfeksiyon için antibiyotik  tedavisi  alan  hastaların  kan  tablosu  haftada  bir  kontrol  edilmelidir.Miyelosüpresyon gelişen veya şiddeti artan hastalarda tedavini n kesilmesi düşünülmelidir. Oluşabilecek psödomembranöz kolit ve süperenfeksiyona karşı dikkatli olunmal ıdır. Tedavi sırasında yüksek miktarda tiramin içeren yiyecek ve içecekler (bekletilmiş peynir, kurutulmuş etler, lahana turşusu, soya sosu, fıçı biralar, kırmızı şarap) kullanılmamalıdır. Gebelik kategorisi C'dir. Gebelerde potansiyel yarar/zarar oranı değerlendirilmelidir. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelere dikkatle verilmelidir. Adrenerjik ve serotonerjik ajanlarla etkileşebilir. Amfoteri sin B, klorpromazin, diazepam, pentamidin, eritromisin, fenitoi n, kotrimoksazin ve seftriakson ile kombine edildiğinde geçimsizlik görülebilir. SF, o/o5 dekstroz ve ringer laktat solüsyonu ile geçimlidir. Diyare, baş ağrısı, bulantı, kusma, uykusuzluk, kabızlık, döküntü, sersemlik, ateş, moniliasis, hipertansiyon, dispepsi, lokalize karın ağrısı, kaşıntı ve dilde renk değişikliği gibi yan etkiler görülebilir.


4.7
Toplam Aldığı Beğeni
İlacı Beğen

Admin – April 03, 2016:

Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis