İlaçlara en az yüzde 37 zam geldi. Yapılan açıklama ile tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Avro değeri 4,5786 TL’den 6,2925 TL’ye artırılmıştır denildi.

İlaç zammı yüzde kaç? Ağrı kesici, antibiyotik, şeker ilacına zam geldi mi? İlaç fiyatlarına ortalama yüzde 37 oranında bir zam geldi. İlaç zammı 2022 ne zaman?
Zamlı fiyatlar 19 Şubat’tan itibaren başlayacak. Açıklama Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (TİTCK) geldi.

İşte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu‘nun yaptığı o açıklama:

14 Şubat 2022 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda;

1-  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2022 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 4,5786 TL’den 6,2925 TL’ye artırılmıştır.

2-  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellenmiştir.

3-  Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması,

4- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın Geçici Maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın kararın ilanından itibaren 5 gün sonrası geçerli olması , kararları alınmıştır denildi.

İlaç Zammı

Döviz kuru güncellemesi ile birlikte 100 TL’lik bir ilacın yaklaşık olarak 137 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Zamların yüzde 37 oranında olduğu ifade edildi.

Kaynak: Sağlık Web